W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020, które ograniczają liczbę uczestników Mszy świętej do 5 osób oraz wskazaniami Prezydium KEP i Biskupa Kieleckiego, informujemy, że:

  • poczynając od dnia 25.03.2020 – aż do odwołania, liturgia Eucharystii (Msza święta) w Koinonii św. Pawła, będzie sprawowana tylko we wspólnocie wewnętrznej (bracia i siostry), bez udziału wiernych świeckich.

Jednocześnie przypominamy, że Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej, aż do odwołania. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej nie jest grzechem.

Zachęcamy osoby korzystające z dyspensy, aby trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Zachęcamy do wspólnej z nami modlitwy Liturgii Godzin (Jutrznia i Nieszpory) za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka „Aby modlić się razem z nami”).

Aby zachować naszą jedność w wierze i modlitwie, postaramy się sukcesywnie publikować rozważania Słowa Bożego, które wprowadzą nas w celebrowane przez Kościół Misteria Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy do lektury!

Zapewniamy o naszej za Was wszystkich modlitwie i serdecznie o nią prosimy.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Koinonia św. Pawła w Kielcach