Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne.

Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.         (Hbr 13,2)

Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne.Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne. Koinonia św. Pawła z radością wita i przyjmuje przyjaciół i gości, którzy pragną na kilka dni zatrzymać się  wśród nas, aby oddać się modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego, przeżywając dni skupienia i rekolekcje indywidualne. Oddajemy do dyspozycji pokoje proste i ładne tak, aby każdy mógł w nim odnaleźć ciszę i spokój. Goście mają także dostęp do Kościoła oraz ogrodu. Osoby przebywające we Wspólnocie mogą uczestniczyć w rekolekcjach i kursach prowadzonych w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła:  Program

Wszystkich gości przeżywających u nas dni skupienia i rekolekcje indywidualne zapraszamy do uczestnictwa w modlitwie liturgicznej Wspólnoty (Jutrznia, Nieszpory, Eucharystia) i posiłkach spożywanych z braćmi i siostrami zgodnie z planem dnia we Wspólnocie. Jest także możliwość rozmowy z bratem lub siostrą ze Wspólnoty.

Osobom, które przyjeżdżają do nas, chcemy zapewnić warunki do skupienia i do pogłębionych spotkań z Bogiem. Zapraszamy ich, aby w tym czasie pochylili nad Słowem Bożym, szukali pokoju i słuchali Boga, który chce mówić do naszych serc. Chcemy także dać im okazję, aby poznali bezinteresowne uwielbienie Boga w modlitwie Wspólnoty. Mają również możliwość, aby skonfrontować z innymi swoje życie oraz zaangażowanie w Kościele i świecie.

Aby ustalić termin prosimy o kontakt z s. Samuelą Klimas:
tel.: 606-124-328; 41 368-57-03
e-mail: s.samuela@onet.eu
Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne.Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne.

 

 

 

MŁODZIEŻ
Pobyt we Wspólnocie. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne

Młodzieży od 18 roku życia wzwyż proponujemy kilkudniowy pobyt we Wspólnocie monastycznej „Koinonia św. Pawła”, który daje możliwość uczestnictwa w życiu Wspólnoty:

  • w modlitwie liturgicznej (Jutrznia, Nieszpory, Eucharystia)
  • wspólnych posiłkach z braćmi i siostrami
  • pracy ze wspólnotą (do południa)
  • w spotkaniach biblijnych oraz dzieleniu się z braćmi siostrami (po południu)
  • w rekreacji

Jest to okazja, aby się lepiej poznać, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i opiniami oraz uzyskać pomoc w rozeznaniu powołania.

Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne.

 

Prosimy zabrać z sobą: Biblię, odpowiedni strój do pracy.

Aby ustalić termin prosimy o kontakt z s. Samuelą Klimas:
tel.: 606-124-328; 41 368-57-03
e-mail: s.samuela@onet.eu

Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne. Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne.Dom gości. Dni skupienia i rekolekcje indywidualne.