krzyżMając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia oraz potrzebę ewangelizacji osób nieochrzczonych, ks. Bp K. Ryczan 19.10.2011 roku erygował

Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny
„Św. Pawła”
w Kielcach

działający w ramach Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła i prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach.

Siedzibą Ośrodka jest Parafia św. Pawła w Kielcach (ul. Bęczkowska 53a; 25-411 Kielce). Dyrektorem Ośrodka jest ks. Sylwester Wójcik.

Celem działalności Ośrodka jest przygotowanie osób nieochrzczonych do chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz pomoc osobom poszukującym w odkryciu i pogłębieniu wiary.

Uczestnikami formacji są osoby dorosłe z terenu całej Diecezji, które zgłaszają się osobiście i bezpośrednio do Ośrodka lub za pośrednictwem Księży Proboszczów, czyli po uprzednim zgłoszeniu swego pragnienia we własnej parafii.