25 stycznia godz.18.00 – ZAPRASZAMY

Wspólnota "KOINONIA ŚW. PAWŁA" zaprasza na Święto patronalne i odpust w Parafii św. Pawła Apostoła 25 stycznia w święto nawrócenia św. Pawła - godz. 18.00. Eucharystii przewodniczyć będzie Ks. Biskup Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Zapraszamy wszystkich parafian, przyjaciół, znajomych i sympatyków naszej Wspólnoty do wspólnej modlitwy i świętowania....

Rekolekcje powołaniowe – Termin: 14-16 luty 2020r.

Rekolekcje powołaniowe
REKOLEKCJE POWOŁANIOWE czyli jak rozeznać drogę życia Wspólnota "Koinonia św. Pawła" w Kielcach, zaprasza młodzież męską i żeńską na rekolekcje powołaniowe, poprzez które pragniemy pomóc uczestnikom  rozeznać swoje życiowe powołanie. Rekolekcje powołaniowe odbędą się w dniach 14-16 luty 2020 r. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 160 zł  Aby nie przegrać ż...

Rekolekcje Jezus Sługa Jahwe: 28.02 -1.03. 2020 r.

JEZUS SŁUGA JAHWE (Życie i śmierć zapowiedziane) "Oto mój Sługa" (Iz 42,1): kto jest owym Sługą Boga? "O kim to prorok mówi: o sobie, czy też o kimś innym? zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie" (por. Dz 8,26-39). Podejmując nasz rekolekcyjny temat, spróbujemy w świetle Słowa Bożego z Księgi Izajasza (42,1-...

Termin: 21.04-2.06.2020

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła" w Kielcach zaprasza na "WIECZORY WIARY" część II dla odnowy życia z Bogiem. "Wieczory wiary" cz. 2 to cykl 7 spotkań, które mają na celu pomóc poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym. Będziemy to czynić wraz z uczniami idącymi ze Zmartwychwstałym Jezusem do Emaus, aby On t...

Kurs formacji ewangelizatorów PAWEŁ: 3-12.07.2020

Kurs Paweł 2020 rok (formacja ewangelizatorów) Kurs Paweł 2020 - charakterystyka: Na tym kursie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w formie twórczej i skutecznie. Kurs Paweł: 3-12.07.2020 Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 600 zł Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nies...