Termin: 2-5 kwietnia – ODWOŁANE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020 Termin: 2-5 kwietnia - ODWOŁANE Prowadzący: ks. Marian Królikowski Temat: „Wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał” (1 Tes 4, 14). Wiara karmi się Słowem i rozwija się dzięki Słowu, które pochodzi od Ojca i jest Słowem Miłości, Synem Bożym, który uzdrawia, przebacza i zbawia. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa, które przechodzi przez męk...

Termin: 21.04-2.06.2020

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła" w Kielcach zaprasza na "WIECZORY WIARY" część II Nasza droga ze Słowem Bożym "Wieczory wiary" cz. 2 to cykl 7 spotkań, które mają na celu pomóc poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym. Będziemy to czynić wraz z uczniami idącymi ze Zmartwychwstałym Jezusem do Emaus, ab...

9 maja 2020 r.

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła" w Kielcach zaprasza na Konferencję : "ŻYWA LITURGIA DLA ŻYWEGO KOŚCIOŁA" Program Konferencji 9.00  -  Rozpoczęcie 9.15  -  Eucharystia Przewodniczy Ks. Bp J. Piotrowski 10.00  - Tematy Ks. Marian Królikowski (Koinonia  Św. Pawła)  Eucharystia daje życie. Ks. prof. Stani...

Termin: 15-21.06.2020 r. lub 03-09.08.2020 r.

REKOLEKCJE DLA OSÓB KONSEKROWANYCH Temat: „Miłość, która wszystko zwycięża” Życie Jezusa, Syna Bożego było życiem wypełnionym miłością do ludzi, miłością aż po śmierć krzyżową. Jezus przeżył miłość aż po kres życia. Jego życie odrodziło się w zmartwychwstaniu: z mroków nocy śmierci wyłoniło się światło Dobrej Nowiny – miłość zwyciężyła śmierć! Bóg wcielony, który jest Miłości...

Kurs formacji ewangelizatorów PAWEŁ: 3-12.07.2020

Kurs Paweł 2020 rok (formacja ewangelizatorów) Kurs Paweł 2020 - charakterystyka: Na tym kursie formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji. Tu możesz nauczyć się głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w formie twórczej i skutecznie. Kurs Paweł: 3-12.07.2020 Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 600 zł Rozpoczęcie: g. 18.00 Eucharystia (17.30 Nies...