Kurs Nowe Życie z Bogiem w Świeradowie Zdroju

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” (Rz 10,17). W dniach od 7 do 9 września s. Iza i s. Franciszka głosiły Słowo Chrystusa - Dobrą Nowinę o zbawieniu w ramach Kursu "Nowe Życie z Bogiem" w parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie Zdroju . Każdy z uczestników mógł odnowić swą więź z Bogiem, odkrywając Jego odwieczną mił...

Młodzi ewangelizatorzy

W sobotę 8 września młodzi ewangelizatorzy (grupy dzieci i młodzieży) rozpoczęli kolejny rok formacyjny. Na początku odbyło się uroczyste wręczenie odznaki przynależności do grupy Formacji Młodych Ewangelizatorów przy Wspólnocie „Koinonia św. Pawła”, która przypomina o godności głosiciela Dobrej Nowiny. Później była projekcja zdjęć z pobytu wakacyjnego w Bieszczadach, świadectw...

Rekolekcje kapłańskie

"Uczyńmy człowieka (por. Rdz 1,26). Lectio divina o człowieczeństwie ewangelicznym". Oto temat rekolekcji kapłańskich, które w ostatnich dniach prowadził ks. Marian Królikowski. Księża przybyli do naszej Wspólnoty z różnych stron Polski, a także z Białorusi. Był to czas wspólnego słuchania Słowa Bożego, które przynosi nam Dobrą Nowinę i odpowiada na pytanie, co zrobić...

Rodzina, którą tworzy Bóg, a której oczekuje świat

Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie (fragment): Drodzy przyjaciele, (…) jak wiecie, Światowe Spotkanie jest świętem piękna Bożego planu dla rodziny. Jest to także okazja dla rodzin przybyłych z całego świata do spotkania i wspierania się nawzajem w przeżywaniu swojego szczególnego powołania. Dzisiejsze rodziny stają przed wieloma wyzw...

„Zbyt wielu katolików wierzy w zabobony” – Ks. prof. Andrzej Zwoliński

Wbrew nauczaniu Kościoła katolickiego, w wyniku ewidentnych zaniedbań katechetycznych (duchownych i mediów katolickich nie przywiązujących wagi w swoich kazaniach czy artykułach do przybliżania wiernym nauczania Kościoła katolickiego), wśród zbyt wielu katolików plenią się zabobony. Zabobon to według Kościoła katolickiego przypisywanie pobożnym zachowaniom magicznego skutku. U...

Nowa płyta CD „Koinonii Św. Pawła”

Ukazała się kolejna płyta CD naszej Wspólnoty, która nosi nazwę "Niech Cię wielbią narody". Wśród nagrań pieśni autorskie s. Franciszki Godlewskiej (m.in: "Zrodzony jako Syn", "Boży Baranku wielbię Cię", "Krzyż Twój to moja Arka", "Niech Cię wielbią narody", "Zdobyty przez Ciebie, Panie", i inne). Pragniemy, aby Słowo Boże rozbrzmiewało na naszych ustach jako „słowo wiary,...

Książka „Święty Paweł – pierwszy po Jedynym”

Sięgając po książkę ks. Mariana Królikowskiego „Święty Paweł – pierwszy po Jedynym”, odkrywamy, że „być chrześcijaninem” to powołanie i łaska, to dar miłosierdzia, który pociąga za sobą misję. Autor, pochylając się nad Słowem Bożym, ukazuje istotę nawrócenia chrześcijańskiego, odwołując się do życia i posługi św. Pawła Apostoła, który z wiernego i okrutnego sługi Boga, stał się...

Nowa pozycja wydawnicza Wspólnoty

Oddajemy do rąk czytelników nową pozycję wydawniczą naszej Wspólnoty: "KOINONIA - Wspólnota z Bogiem i braćmi. Realizacja nowotestamentalnej koinonii w monastycyzmie" autorstwa s. Samueli Klimas.  "Książka "KOINONIA - Wspólnota z Bogiem i braćmi" jest pozycją godną polecenia osobom pragnącym prowadzić głębsze życie duchowe w duchu eklezjologii komunii, która stanowi teo...