Wieczory wiary

We wtorek 26 listopada zakończyliśmy kolejną edycję "Wieczorów wiary". Jest to cykl 8 spotkań, poprzez które możemy odnowić swoją relację z Bogiem, swoją więź z Chrystusem zmartwychwstałym. Spotykamy się raz w tygodniu (we wtorki) po Eucharystii. Rozpoczynamy poczęstunkiem przy wspólnym stole. Następnym punktem programu jest konferencja, podczas której słuchamy Słowa Bożego. Sł...

Sakrament bierzmowania

W niedzielę 24 listopada - w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - podczas Eucharystii 9 osób dorosłych z terenu naszej diecezji przyjęło sakrament bierzmowania w ramach Diecezjalnego Ośrodku Katechumenalnego "św. Pawła". Bardzo się cieszymy i życzymy wytrwałości na drodze naśladowania Chrystusa. ...

Ewangelizacja w więzieniu

Od 21 do 23 listopada s. Franciszka i s. Iza głosiły Słowo Boże w więzieniu we Wrocławiu. Więźniowie z otwartością przyjmowali Dobrą Nowinę o bezwarunkowej miłości Boga naszego Ojca i o zbawieniu, które mamy w Jezusie Chrystusie. Mieli także okazję, by swoje życie powierzyć Jezusowi jako Jedynemu Panu....

Kurs Nowe Życie z Bogiem dla RAM-u

W miniony weekend prowadziliśmy Kurs Nowe Życie z Bogiem dla kandydatów na animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Kurs ten jest obowiązkowym elementem formacji w ramach Studium Animatora RAM-u. Kurs odbywał się w malowniczym zakątku Polski - w Bukowinie Tatrzańskiej. Młodzież z radością i z zaangażowaniem uczestniczyła we wszystkich zajęciach, a co na...

Formacja dla małżonków

Od 8 do 10 listopada w CMiE „św. Pawła” odbywały się rekolekcje dla małżeństw. Małżonkowie przybyli do nas z Kielc i okolic, z Lublina oraz z Rzeszowa. W świetle Słowa Bożego ukazywaliśmy na nowo piękno powołania chrześcijańskiego do życia w małżeństwie i rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Podczas formacji małżonkowie odkrywali, jak budować właściwe relacje ma...

Spotkania środowe: Eucharystia daje życie

Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, tworzy czasy i przestrzenie łaski, kiedy podejmuje pewne okazje do specjalnych treści religijnych i odpowiednich środków uświęcenia, i kiedy zwołuje wspólnotę wierzących, aby ją odnowić w życiu i jej misji. Takim czasem łaski, jest trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (KEP) ?Eucharystia ? Źródło, Szczyt i Misja Kościoła?, ...

Nowa pozycja wydawnicza

Oddajemy do rąk czytelników nową pozycję wydawniczą naszej Wspólnoty: ?Radość świętości - chrześcijańskie świadectwo w świecie współczesnym?. Są to materiały z konferencji , która miała miejsce w naszej Wspólnocie w październiku ubiegłego roku. W książce znaleźć możemy następne artykuły: Chrześcijanie, "ci, którzy zostali uświęceni w Chrystusie": dar i powołanie do świętoś...

Ewangelizacja w Afryce

Nasz charyzmat modlitwy i ewangelizacji mogliśmy realizować w ostatnim czasie w Afryce. Od 1 do 20 lutego, na zaproszenie Ks. Biskupa Jean-Jacques'a Koffi Oi Koffi, prowadziliśmy 3 kursy ewangelizacyjne ("Kurs Nowe Życie z Bogiem") na Wybrzeżu Kości Słoniowej w diecezji San Pedro.  W pierwszym kursie uczestniczyli katechiści, którzy pełnią ważną posługę we wspólnotac...