Eucharystia w Emaus

Oto temat rekolekcji kapłańskich, które ks. Marian Królikowski prowadził w ostatnich dniach w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”, zgodnie z propozycją Konferencji Episkopatu w Polsce, jaką jest trzyletni program duszpasterski „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” (2019-2022). Eucharystia w Emaus jest bowiem świadectwem liturgii, jaką przeżyli uczniowi...

Pienińskie historie

Łapsze Niżne w Pieninach to miejsce tegorocznego wyjazdu dzieci i młodzieży z "Koinonią św. Pawła". Czas od 6 do 13 sierpnia obfitował w wędrówki górskie, refleksje nad biblijną historią zbawienia, poznawanie siebie i budowanie głębokich relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Słowo Boże towarzyszyło nam więc stale. Podejmowaliśmy też poważne dysputy o życiu i o współczesnyc...

Oaza rodzin wraz z młodzieżą w „Koinonii Św. Pawła”

W tym tygodniu gościliśmy w naszej Wspólnocie grupę rodzin z Domowego Kościoła oraz grupę młodzieży z diecezji łódzkiej, którzy przeżywali swoje rekolekcje III stopnia. Zgłębiając w czasie rekolekcji tajemnicę Kościoła - tajemnicę jedności wśród różnorodności - uczestnicy zapoznawali się również z rzeczywistością naszego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła". ...

„Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17): modlitwa w życiu chrześcijanina

Oto temat rekolekcji dla osób konsekrowanych, które ks. Marian Królikowski i s. Samuela Klimas głosili w naszej Wspólnocie w dwóch turach od 10 do 16 czerwca oraz od 29 lipca do 4 sierpnia. Całe życie chrześcijańskie powinno być jedną wielką modlitwą. Zadaniem każdego pokolenia chrześcijan i każdego chrześcijanina, jest podjęcie drogi modlitwy: nie tylko podanie jej definicji, ...

Kurs Paweł

"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" 1 Kor 9, 16b. Oto motto Kursu Pawła, który odbywał się w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "Św. Pawła" od 5 do 14 lipca. Uczestnicy w różnym wieku i z różnych stron Polski z niezwykłym zapałem uczyli się, jak głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie współczesnemu człowiekowi. Wszyscy wykorzystywali swoje talenty i zdolności dla dzieła nowej...

Watykański dokument o gender: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”

KONGREGACJA DS. EDUKACJI KATOLICKIEJ „STWORZYŁ ICH JAKO MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ” Z MYŚLĄ O DRODZE DIALOGU NA TEMAT KWESTII GENDER W EDUKACJI WATYKAN 2019 WPROWADZENIE Coraz powszechniejsza jest świadomość, że stajemy obecnie w obliczu w tego, co można słusznie nazwać kryzysem wychowawczym, szczególnie w odniesieniu do kwestii uczuciowości i płciowości. W wielu przypadkac...

Święto Patronalne

29 czerwca – w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – przeżywaliśmy Święto Patronalne naszej Wspólnoty i Parafii. Zgromadzeni na Eucharystii, której przewodniczył ks. Paweł Tambor (rektor WSD w Kielcach), uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa, naszego Pana i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty i Parafii. Na zakończenie Eucharystii prosiliśmy o łaskę odpustu. Dz...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało - zgłębiamy Tajemnicę obecności Tego, Który ze swojego życia złożył ofiarę z miłości do nas i pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. Od Niego uczymy się, jak stawać się darem dla innych (w rodzinie, we wspólnocie w Kościele i w świecie). Naszą wiarę tego dnia wyrażamy w sposób szczególny uczestnicząc w Euchary...