Kurs Nowe Życie z Bogiem w CMiE

W dniach 14-15 października w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "św. Pawła" odbył się Kurs "Nowe Życie z Bogiem", w którym wzięło udział około 30 osób. Wśród uczestników były między innymi osoby, które w ramach Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego (prowadzonego przez naszą Wspólnotę) przygotowują się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Każdy z uczestników mógł odnowić swą wi...

Wieczory wiary

10 października rozpoczęliśmy kolejną edycję Wieczorów wiary. Jest to cykl 8 spotkań, poprzez które możemy odnowić swoją relację z Bogiem, swoją więź z Chrystusem zmartwychwstałym. Spotykamy się raz w tygodniu (we wtorki) po Eucharystii. Rozpoczynamy poczęstunkiem przy wspólnym stole. Następnym punktem programu jest konferencja, podczas której słuchamy Słowa Bożego. Słowo Boże ...

Spotkanie Młodych

„Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł” (Syr 6, 14). Pod takim hasłem przeżywaliśmy kolejne spotkanie młodych, które odbyło się w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła” w sobotę 7 października. Gościliśmy w naszej Wspólnocie ponad 50 młodych osób wraz z opiekunami. Słuchając Słowa Bożego, odkrywaliśmy wartość przyjaźni – w sposób szczególny na pr...

Rekolekcje „Lectio divina w życiu chrześcijanina i we wspólnocie Kościoła”.

W dniach od 28 września do 1 października prowadziliśmy w naszej Wspólnocie rekolekcje wprowadzające w praktykę metody Lectio divina. Temat rekolekcji brzmiał następująco: „Lectio divina w życiu chrześcijanina i we wspólnocie Kościoła”. Pismo Święte i Tradycja Kościoła wskazywały nam drogę, jak usłyszeć Słowo Boże, jak przyjąć Słowo Boże i wreszcie jak żyć Słowem Bożym na co dz...

Zapraszamy na spotkania formacyjne „BIBLIA jest dla ciebie”

„Pisma Święte mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu w Chrystusie Jezusie” (por. 2 Tm 3,14-17). Wierzymy w moc Słowa Bożego, gdyż ono  zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem. Natchnione Duchem Świętym, jedynie Słowo zawarte w Piśmie Świętym ma zdolność objawić nam „Boży projekt życia” dla każdego człowieka. Chociaż „szacunek katolików d...

Rekolekcje dla kleryków

Od 19 do 22 września nasza Wspólnota prowadziła rekolekcje dla kandydatów na alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Słuchając Słowa Bożego kandydaci mogli odkrywać dar nowego życia otrzymany od Boga, który jest Miłością. Był czas na modlitwę, podczas której kandydaci mogli rozeznawać i umocnić swoje powołanie oraz powierzyć swoje życie Chrystusowi jako Panu. Nie zab...

LECTIO DIVINA

W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym - lectio divina. "Lectio divina" jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii oraz dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje, w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Lectio divina tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie...

Spotkanie rodzin

W sobotę 16 września odbyło się w naszej Wspólnocie spotkanie rodzin. Rodzice uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym „Kerygmat drogą do wspólnoty”, podczas którego był także czas dzielenia się świadectwem swojej wiary i wzrastania we wspólnocie. Dla dzieci i młodzieży przewidziany były oddzielny program: słuchanie słowa Bożego, projekcja, śpiew, pantomima, podchody, itd. Następn...
Strona 1 z 3123