Kurs Nowe Życie z Bogiem dla RAM-u

W miniony weekend prowadziliśmy Kurs Nowe Życie z Bogiem dla kandydatów na animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Kurs ten jest obowiązkowym elementem formacji w ramach Studium Animatora RAM-u. Kurs odbywał się w malowniczym zakątku Polski - w Bukowinie Tatrzańskiej. Młodzież z radością i z zaangażowaniem uczestniczyła we wszystkich zajęciach, a co na...

Formacja dla małżonków

Od 8 do 10 listopada w CMiE „św. Pawła” odbywały się rekolekcje dla małżeństw. Małżonkowie przybyli do nas z Kielc i okolic, z Lublina oraz z Rzeszowa. W świetle Słowa Bożego ukazywaliśmy na nowo piękno powołania chrześcijańskiego do życia w małżeństwie i rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Podczas formacji małżonkowie odkrywali, jak budować właściwe relacje ma...

Samotność w teologii pustyni

Samotność
W niniejszym artykule podejmujemy zagadnienie pustyni i samotności, tak ważne w duchowości chrześcijańskiej. Będziemy mówić o doświadczeniu, które za przykładem Jezusa nakazywało iść na pustynię, by całe swe istnienie poświęcić modlitwie i pogłębieniu więzi z Bogiem. Pustynia nie była miejscem duchowego odpoczynku, ale wzmożonej walki wewnętrznej, zmagania się z pokusami i demo...

„Błogosławieństwa” drogą do świętości

Oto fragment Adhortacji Papieża Franciszka o świętości w świecie współczesnym ("Gaudete et exultate"). Papież przypomina nam o naszym powołaniu do świętości, które możemy realizować, idąc śladami naszego Mistrza Jezusa Chrystusa - krocząc drogą błogosławieństw. "63. Może istnieć wiele teorii na temat świętości, obfitych wyjaśnień i rozróżnień. Taka refleksja może być przydatna...

„Kurs Wspólnoty” w Kaniach

Od 25 do 27 października s. Samuela i s. Kasia prowadziły ?Kurs Wspólnoty? dla członków Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej "Woda Życia" w Warszawie. W kursie wzięło udział ponad 50 osób. Kurs ten pokazuje, czym jest wspólnota, jaka jest jej misja w Kościele i świecie. Słuchając Słowa Bożego, trwając na modlitwie i uczestnicząc w zajęciach teoretyczno-praktycznych członkowie ...

Kurs Liturgii „Melchizedek”

W dniach 24-27.10 przeprowadziliśmy Kurs Liturgii "Melchizedek" dla wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej w Przedborzu. Kurs ten pomaga w głębszym zrozumieniu, przeżywaniu i celebrowaniu obecności Jezusa Chrystusa w Liturgii. Naszą radością była posługa głoszenia Słowa Bożego wśród osób, które pragną świadomie, z wiarą i ze zrozumieniem uczestniczyć w liturgii ? w tym wyjątkowy...

Kurs Nowe Życie z Bogiem w CMiE

?Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa? (Rz 10,17). W dniach 19-20 października prowadziliśmy kurs "Nowe Życie z Bogiem" dla dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Każdy z nas potrzebuje odnowienia własnej wiary, spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, który jest naszym Jedynym Zbawicielem. Cieszymy się,...

Jezus i Samarytanka: „Daj mi pić”

Oto temat rekolekcji, które w miniony weekend przeżywaliśmy w naszej wspólnocie (w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji). Rozważając Słowo Boże, mówiące o spotkaniu Jezusa z kobietą z Samarii, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że każdy chrześcijanin jest wezwany, by stać blisko ?studni Słowa Bożego?, by tym, którzy tam przybędą umożliwić spotkanie z Jezusem, aby i oni mo...