Triduum Paschalne

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy świętowanie Triduum Paschalnego. W Wielki Piątek przeżyliśmy w jedności z całym Kościołem Drogę Krzyżową, a po niej Liturgię, w centrum której adorowaliśmy Krzyż naszego Zbawiciela. Trwając na modlitwie w czasie Wigilii Paschalnej czuwaliśmy wraz z całym Kościołem. Obchodziliśmy pamiątkę Paschy naszego Pana. Jak co roku zgromadziło ...

Człowiek jest ikoną Trójcy Świętej!

O Trójcy świętej uczą się dzieci na religii, mówi o niej ksiądz z ambony, wielu wysila się, aby zilustrować tę trudną prawdę wiary różnymi symbolami i obrazami. Warto głębiej zastanowić się nad tym, co dla człowieka wierzącego oznacza to, że jest ochrzczony w imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Trzeba nam uświadomić sobie przede wszystkim to, że Bóg nie jest po prostu tylko ...

ŚW. PAWEŁ CZŁOWIEK KOŚCIOŁA

Św. Paweł był prawdziwie człowiekiem Kościoła. Jego wspólnotą była wspólnota w Antiochii, skąd wyruszał i gdzie wracał po wyprawie misyjnej. Głosząc Ewangelię zakładał wspólnoty, jako pierwszy owoc przepowiadanego Słowa, jak również wiele napisał o wspólnocie Kościoła. Pyt: Do czego Paweł…

MSZAŁ JEDNOŚCI CZY PODZIAŁU?

ks. Marian Królikowski (Koinonia św. Pawła, Kielce) „Chodzi o osiągnięcie wewnętrznego pojednania w łonie Kościoła… To spojrzenie na przeszłość nakłada na nas dzisiaj obowiązek podjęcia wszelkich wysiłków, aby tym wszystkim, którzy rzeczywiście pragną jedności, umożliwić pozostawanie w tej jedności lub…

Jak się modlić?

PROPOZYCJA ŚW. PAWŁA - MODLITWA  TRYNITARNA Św. Paweł jest człowiekiem modlitwy. Modli się nieustannie. Zapewnia o tym adresatów swych listów, np.: "(...) nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do was" (Rz 1,9-10). Modli się o to, by poznali wolę Bożą: "nie przestaj...