Życzenia

?Zmartwychwstałem i znowu jestem z tobą. Alleluja!? (Ps 138 (139),18 ? Wulgata). Jest to pieśń zwycięstwa Chrystusa, słowo nowe i ostateczne, słowo nowego stworzenia, słowo dla nas i na każdy nasz dzień, aż do dnia chwalebnego powrotu Chrystusa. Właśnie to słowo, powinno być zawsze obecne w sercu każdego chrześcijanina, ponieważ ono karmi naszą wiarę w Chrystusa, Pana, Żyjące...

Wielki Tydzień i Pascha Pana

Wielki Tydzień i Pascha Pana. ?Chrystus umarł za nasze grzechy ? zgodnie z Pismem, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia ? zgodnie z Pismem, i ukazał się Kefasowi a potem Dwunastu? (1Kor 15,3-4). To jest ?oryginalne? wyznanie wiary chrześcijańskiej, sformułowane przez apostoła Pawła w jego Pierwszym Liście do chrześcijan w Koryncie. Pascha Chrystusa, Jego męka, Je...

Ewangelizacja w Afryce

Nasz charyzmat modlitwy i ewangelizacji mogliśmy realizować w ostatnim czasie w Afryce. Od 1 do 20 lutego, na zaproszenie Ks. Biskupa Jean-Jacques'a Koffi Oi Koffi, prowadziliśmy 3 kursy ewangelizacyjne ("Kurs Nowe Życie z Bogiem") na Wybrzeżu Kości Słoniowej w diecezji San Pedro.  W pierwszym kursie uczestniczyli katechiści, którzy pełnią ważną posługę we wspólnotac...

Życiodajna moc wiary

Za każdym razem, gdy odmawiamy Credo, czyli wyznanie wiary Kościoła, mówimy: " wierzę ". Co to znaczy wierzyć? Wierzyć, to wejść w relację, w żywą więź z drugim; wierzyć, to powiedzieć: "Amen, niech tak się stanie; ufam ci; powierzam się tobie". Droga wiary w Boga zaczyna się ?od Jezusa i prowadzi do Boga, i do Kościoła?. Wiara jest zaufaniem do Jezusa (Boga): "Jezu, ufam Tobi...

Konferencja „Radość świętości…”

6 października br. w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji ?św. Pawła? w Kielcach odbyła się Konferencja ?RADOŚĆ ŚWIĘTOŚCI ? chrześcijańskie świadectwo w świecie współczesnym?.  Zgromadziło się około 70 osób (osoby konsekrowane z różnych zgromadzeń, kapłani i osoby świeckie). Celem konferencji była recepcja Adhortacji Papieża Franciszka "?Gaudete et Exsultate?. O po...

Medytacja biblijna

Medytacja biblijna Słowo medytacja w starożytnym Kościele nie posiadało tego samego znaczenia co dzisiaj, które sugeruje rozumienie medytacji bardziej jako wewnętrzną refleksję niż jako modlitwę. Grecki termin (melete) medytacja [1] wyraża dużo więcej niż rozważanie tekstu. Oznacza takie czerpanie dla siebie z treści Pisma Świętego, które można porównać do spożywania poka...

Kurs Pięćdziesiątnica

Kurs Pięćdziesiątnica
Na Kurs Pięćdziesiątnica Duch Święty zaprosił mnie do Wieczernika, na miejsce wybrał Koinonię Św. Pawła w Kielcach. Żyją tam Siostry i Bracia, którzy oddali swoje życie Jezusowi dla nowej ewangelizacji. Wchodziłam do  Wieczernika we wspaniałej atmosferze miłości i radości, którą stwarzały nam kursantom Siostry przy przepięknym śpiewie s. Franciszki, s. Marianny i s. J...

LECTIO DIVINA

W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym - lectio divina. "Lectio divina" jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii oraz dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje, w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Lectio divina tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie...