Termin: 2-5 kwietnia – ODWOŁANE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020 Termin: 2-5 kwietnia - ODWOŁANE Prowadzący: ks. Marian Królikowski Temat: „Wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał” (1 Tes 4, 14). Wiara karmi się Słowem i rozwija się dzięki Słowu, które pochodzi od Ojca i jest Słowem Miłości, Synem Bożym, który uzdrawia, przebacza i zbawia. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa, które przechodzi przez męk...

Wielki Post: czas łaski i droga nawrócenia

Środą Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniowy czas przygotowania do Wielkanocy. Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Pana, zmartwychwstania i zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga całym swym sercem, aby nie zadowalał się życ...

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2020

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20) Drodzy bracia i siostry! Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajem...

Formacja dla katechetów

Od 21 do 23 lutego s. Samuela i s. Marianna z naszej Wspólnoty prowadziły Kurs "Abba, Ojcze" dla katechetów z diecezji sandomierskiej. Kurs odbywał się w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej "AUGUSTIANUM" w Radomyślu. Podczas tej formacji zgłębiana była modlitwa "Ojcze nasz", która jest Słowem Boga, Słowem o Bogu i Słowem do Boga. Kurs „Abba, Ojcze” wprowa...

Spotkania środowe: Eucharystia daje życie

Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, tworzy czasy i przestrzenie łaski, kiedy podejmuje pewne okazje do specjalnych treści religijnych i odpowiednich środków uświęcenia, i kiedy zwołuje wspólnotę wierzących, aby ją odnowić w życiu i jej misji. Takim czasem łaski, jest trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (KEP) "Eucharystia - Źródło, Szczyt i Misja Kościoła", ...

Zamknięcie się w sobie jako ucieczka od wspólnoty

Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, od samego początku powołał go do wspólnoty. W Księdze Rodzaju czytamy: „Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (2, 18). Człowiek potrzebuje drugiego człowieka, aby rozwinąć swoje człowieczeństwo, jest zdolny do budowania relacji z innymi. Przede wszystkim „Bóg Stwórca, który o...

Święty Paweł – wzór ewangelizatora

Święty Paweł jest dla nas wzorem ewangelizatora. Św. Paweł nas zachęca: "Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa" (1 Kor 11, 1). Wzorem do naśladowania dla chrześcijan, może być tylko ten, kto sam naśladuje Jezusa Chrystusa! Ewangelizatorem jest ten, kto swoim życiem i słowem głosi Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie tym wszystkim, którz...

„Życzliwymi bądźmy”

Życzliwość to przyjazne usposobienie wobec drugiego człowieka. To cecha, z którą chcielibyśmy mieć do czynienia, gdy przychodzi nam spotykać się z kimś po raz pierwszy. To postawa, która wpisuje się w katalog dobrego wychowania. Generalnie w cywilizowanym świecie standardy savoir vivre są oczywiste i życzliwość należy do tego katalogu. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jed...