25 stycznia godz.18.00 – ZAPRASZAMY

Wspólnota "KOINONIA ŚW. PAWŁA" zaprasza na Święto patronalne i odpust w Parafii św. Pawła Apostoła 25 stycznia w święto nawrócenia św. Pawła - godz. 18.00. Eucharystii przewodniczyć będzie Ks. Biskup Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Zapraszamy wszystkich parafian, przyjaciół, znajomych i sympatyków naszej Wspólnoty do wspólnej modlitwy i świętowania....

Radość życia

Oto temat ostatniego Spotkania Młodych, które odbyło się w sobotę 7 grudnia w naszej Wspólnocie. Poznawaliśmy Boga jako Źródło prawdziwej radości i odkrywaliśmy, jak Słowo Boże ukazuje radość życia. Radość z życia jest możliwa zawsze - pomimo cierpienia i niesprzyjających okoliczności. Taka radość jest darem, który pochodzi od Boga - dawcy wszelkiego dobra. Do człowieka należy ...

Adwent

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. "W liturgii adwentowej nieustannie rozbrzmiewają wezwania do radosnego oczekiwania Mesjasza; pomaga nam ona zrozumieć w pełni wartość i znaczenie tajemnicy Bożego Narodzenia. To święto nie jest tylko upamiętnieniem historycznego wydarzenia, które przed dwoma tysiącami lat miało miejsce w małym mias...

Formacja dla mniszek Benedyktynek

Ubogacającym doświadczeniem było dla nas w ostatnim czasie spotkanie w Opactwie Benedyktyńskim w Staniątkach. S. Samuela i s. Marianna głosiły tam konferencje formacyjne. Mniszki Benedyktynki z wielką otwartością słuchały Słowa Bożego, które objawia nam miłosierną miłość Boga i rzuca światło na nasze życie chrześcijańskie przeżywane w monasterze....

Wieczory wiary

We wtorek 26 listopada zakończyliśmy kolejną edycję "Wieczorów wiary". Jest to cykl 8 spotkań, poprzez które możemy odnowić swoją relację z Bogiem, swoją więź z Chrystusem zmartwychwstałym. Spotykamy się raz w tygodniu (we wtorki) po Eucharystii. Rozpoczynamy poczęstunkiem przy wspólnym stole. Następnym punktem programu jest konferencja, podczas której słuchamy Słowa Bożego. Sł...

Sakrament bierzmowania

W niedzielę 24 listopada - w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - podczas Eucharystii 9 osób dorosłych z terenu naszej diecezji przyjęło sakrament bierzmowania w ramach Diecezjalnego Ośrodku Katechumenalnego "św. Pawła". Bardzo się cieszymy i życzymy wytrwałości na drodze naśladowania Chrystusa. ...

Ewangelizacja w więzieniu

Od 21 do 23 listopada s. Franciszka i s. Iza głosiły Słowo Boże w więzieniu we Wrocławiu. Więźniowie z otwartością przyjmowali Dobrą Nowinę o bezwarunkowej miłości Boga naszego Ojca i o zbawieniu, które mamy w Jezusie Chrystusie. Mieli także okazję, by swoje życie powierzyć Jezusowi jako Jedynemu Panu....

Kurs Nowe Życie z Bogiem dla RAM-u

W miniony weekend prowadziliśmy Kurs Nowe Życie z Bogiem dla kandydatów na animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Kurs ten jest obowiązkowym elementem formacji w ramach Studium Animatora RAM-u. Kurs odbywał się w malowniczym zakątku Polski - w Bukowinie Tatrzańskiej. Młodzież z radością i z zaangażowaniem uczestniczyła we wszystkich zajęciach, a co na...