Eucharystia w Emaus

Oto temat rekolekcji kapłańskich, które ks. Marian Królikowski prowadził w ostatnich dniach w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”, zgodnie z propozycją Konferencji Episkopatu w Polsce, jaką jest trzyletni program duszpasterski „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” (2019-2022). Eucharystia w Emaus jest bowiem świadectwem liturgii, jaką przeżyli uczniowi...

Prawda jako droga do poznania siebie i poznania Boga

1.Pojęcie prawdy Prawda jest pojęciem wieloznacznym: 1) w sensie ontologicznym oznacza zgodność rzeczy z własną tożsamością; 2) w sensie logicznym prawda jest to zgodność pojęcia lub sądu z orzekaną rzeczywistością; 3)w sensie moralnym jest to zgodność myśli ze słowem lub innym wyrazem myśli; natomiast 4) w sensie egzystencjalnym – prawda to zgodność wartości z rzeczywistymi p...

Pienińskie historie

Łapsze Niżne w Pieninach to miejsce tegorocznego wyjazdu dzieci i młodzieży z "Koinonią św. Pawła". Czas od 6 do 13 sierpnia obfitował w wędrówki górskie, refleksje nad biblijną historią zbawienia, poznawanie siebie i budowanie głębokich relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Słowo Boże towarzyszyło nam więc stale. Podejmowaliśmy też poważne dysputy o życiu i o współczesnyc...

Oaza rodzin wraz z młodzieżą w „Koinonii Św. Pawła”

W tym tygodniu gościliśmy w naszej Wspólnocie grupę rodzin z Domowego Kościoła oraz grupę młodzieży z diecezji łódzkiej, którzy przeżywali swoje rekolekcje III stopnia. Zgłębiając w czasie rekolekcji tajemnicę Kościoła - tajemnicę jedności wśród różnorodności - uczestnicy zapoznawali się również z rzeczywistością naszego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego "Koinonia św. Pawła". ...

„Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17): modlitwa w życiu chrześcijanina

Oto temat rekolekcji dla osób konsekrowanych, które ks. Marian Królikowski i s. Samuela Klimas głosili w naszej Wspólnocie w dwóch turach od 10 do 16 czerwca oraz od 29 lipca do 4 sierpnia. Całe życie chrześcijańskie powinno być jedną wielką modlitwą. Zadaniem każdego pokolenia chrześcijan i każdego chrześcijanina, jest podjęcie drogi modlitwy: nie tylko podanie jej definicji, ...

Liturgia Godzin

Liturgia Godzin
Liturgia Godzin W Liturgii Godzin, zwłaszcza w dwóch godzinach, które Sobór określa jako podwójne zawiasy codziennej modlitwy: w Jutrzni i Nieszporach (por. SC 89a), dokonuje się codzienne upamiętnienie paschalnego misterium. Jutrznia upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa, Nieszpory zaś są przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy oraz Śmierci Jezusa na Krzyżu. W monastycyzmie d...

Wiara jako owoc Słowa Bożego w życiu chrześcijańskim według św. Pawła

Słowo Boże razem z Tradycją i sakramentami stanowią źródło życia chrześcijańskiego. Chrześcijanie są wezwani, aby czerpać z nich dla własnego rozwoju oraz dla rozwoju całego Kościoła, który jest ich depozytariuszem i szafarzem zarazem. Korzystanie ze Słowa Bożego w życiu chrześcijańskim jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne. Chrześcijanie dzięki temu mają udział w owoca...

Kurs Paweł

"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" 1 Kor 9, 16b. Oto motto Kursu Pawła, który odbywał się w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "Św. Pawła" od 5 do 14 lipca. Uczestnicy w różnym wieku i z różnych stron Polski z niezwykłym zapałem uczyli się, jak głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie współczesnemu człowiekowi. Wszyscy wykorzystywali swoje talenty i zdolności dla dzieła nowej...