JEZUS EWANGELIZATOR

Bóg jest miłością, pragnie zbawienia wszystkich ludzi i nie jest wybiórczy w swej miłości. On nie ma względu na osoby: „Posłał swe słowo synom Izraela zwiastując (gr. evangelizomenos, głosząc dobrą nowinę) im pokój przez Jezusa Chrystusa” ( Dz 10, 36)1.…

JAK SIĘ MODLIĆ?

PROPOZYCJA ŚW. PAWŁA – MODLITWA  TRYNITARNA Św. Paweł jest człowiekiem modlitwy. Modli się nieustannie. Zapewnia o tym adresatów swych listów, np.: „(…) nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna…

Termin: 29-31.05.2015

Cel: Rozeznanie swojego życiowego powołania - dla młodzieży męskiej i żeńskiej. Aby nie przegrać życia, nie można zwlekać z rozeznaniem swego życiowego powołania. Na tych rekolekcjach, w klimacie modlitwy wspólnotowej i rozważania Słowa Bożego, możesz odkryć plan, jaki Bóg ma wobec Ciebie. Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 100 PLN Prosimy zabrać ze sobą: B...