29 marzec – Jutrznia:

† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

HYMN

1. Padnijmy twarzą na ziemię,
Błagajmy Boga ze skruchą,
Przed Sędzią łzy wylewajmy,
By Jego gniew się uśmierzył.

2. Tak często, Ojcze najlepszy,
Grzechami Cię obrażamy,
Lecz Ty się zmiłuj nad nami

I ześlij swe przebaczenie.

3. Bo chociaż bardzo niegodni,
Jesteśmy Twoim stworzeniem,
Więc wspomnij na to i pomóż

Wysławiać życiem Twe imię.

4. Od zła nas wyzwól dawnego,
A dobro pomnóż swą łaską,
I uczyń Tobie miłymi

Już dziś i w całej wieczności.

5. Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Majestat będzie i chwała,
A Ty nam udziel owoców
Zbawczego czasu pokuty. Amen.
 
PSALMODIA

1 ant. Mój Bóg * stał się dla mnie pomocą.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki
 
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
 
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
 
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
 
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
 
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
 
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
 
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
 
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Mój Bóg stał się dla mnie pomocą.
 

2 ant. Ratuj nas, Panie, * przez cudowne Twoje czyny; / racz nas wybawić z przemocy śmierci.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

 

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
 
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
 
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
 
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
 
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
 
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
 
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
 
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
 
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
 
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
 
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
 
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
 
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
 
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
 
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
 
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
 
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
 
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
 
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
 
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Ratuj nas, Panie, przez cudowne Twoje czyny; / racz nas wybawić z przemocy śmierci.
 

3 ant. Nadeszła godzina, * aby Syn Człowieczy został uwielbiony.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)
 
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
 
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
 
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
 
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
 
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
 
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
 
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
 
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony.
 
CZYTANIE (Kpł 23, 4-7)
 

Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana. Przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte; nie będziecie wykonywać żadnej pracy.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.
Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy.
Zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.

PIEŚŃ ZACHARIASZA  (Łk 1, 68-79)

Ant. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, * lecz idę, aby go obudzić.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
 
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
 
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
 
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
 
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić.
 
PROŚBY
Błogosławmy naszego Odkupiciela, który łaskawie wysłużył nam ten czas zbawienia. Z pokorą zanośmy do Niego nasze prośby:
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.Chryste, nasze życie, Ty zechciałeś, abyśmy przez chrzest zostali pogrzebani z Tobą w śmierci i z Tobą byli wskrzeszeni,
 dopomóż nam dzisiaj postępować w nowości życia.
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Panie, Ty wszystkim dobrze czyniłeś,
 spraw, abyśmy troszczyli się o wspólne dobro wszystkich ludzi.
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Daj, abyśmy zgodnie współpracowali w doczesnej społeczności,
 a zarazem zdążali do wiecznej ojczyzny.
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Chryste, lekarzu ciał i dusz, ulecz rany naszego serca,
 abyśmy stale korzystali z Twej pomocy na drodze świętości.
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha.

Ojcze nasz…
 
MODLITWA

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże,  udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.