W każdą środę w naszej Wspólnocie odbywają się spotkania modlitewne, podczas których uwielbiamy naszego Pana Jezusa Chrystusa i pochylamy się nad Jego Słowem, aby Go poznać, aby poznać siebie i umocnić swoją wiarę. Osobiste i prawdziwe spotkanie z Jezusem obecnym w Słowie Bożym, zawsze zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem. W tym roku podejmiemy następujący temat:Słowa życia na drogę stawania się chrześcijaninem” (Lectio divina)”.

W starożytności, goście mnichów lub niedoświadczeni bracia, prosili „starca” o pouczenie: „Abba, powiedz mi jakieś słowo!”, słowo dla życia, słowo które ma znaczenie dla jakości chrześcijańskiego życia. Nasze życie ma sens: do nas należy odkrywanie go jako obecnego i działającego w nas i wokół nas. Gdy zostaje rozpoznany i przyjęty, przynosi nam w darze wolność dziecka Bożego. Pomogą nam w tym niezwykle ważne „słowa dla duchowości chrześcijańskiej”.

Untitled-1aRozważać o elementach konstytutywnych dla życia wewnętrznego, aby zgłębić wymiar, który każdy człowiek strzeże w swoim wnętrzu, a mimo to często go zaniedbuje, troszcząc się o pozory, powierzchowność, iluzje…
Nasze rozważania są poszukiwaniem Boga, który nadaje życiu sens oraz pomocą w walce z bożkami, które zniewalają człowieka. Podczas kolejnych spotkań, otrzymamy „słowa dla życia”, czyli słowa na drogę życia wewnętrznego chrześcijan.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, rozważań i dzielenia się doświadczeniem naszej codzienności, podejmując na nowo próby pozostania uległym Duchowi Świętemu. Mamy nadzieję, że tym sposobem, każdy z nas otrzyma pomoc, aby utworzyć sobie „osobisty słownik życia duchowego chrześcijanina”.

 Program
18.00 – Eucharystia
18.45 – wspólna modlitwa Słowem Bożym, konferencja, spotkanie w małych grupach, modlitwa wstawiennicza
20.00 – zakończenie

 

IMG_0527a