Zmartwychwstanie Chrystusa – tajemnica i wyzwanie

Zmartwychwstanie Chrystusa – tajemnica i wyzwanie Wspólnota „Koinonia św. Pawła”, ma specyficzny sposób powitania: „Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie, a my razem z Nim”. Dlaczego takie powitanie i co ono oznacza? Przede wszystkim jest to najkrótsza forma ewangelizacji. To chrześcijańskie pozdrowienie paschalne i dialog, który sam w sobie zawiera głoszenie Dobrej Nowiny, że ...

„Daj mi pić!” (J 4,7)

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25.01) został przygotowany przez chrześcijan z Brazylii, skupionych w różnych organizacjach ekumenicznych. Zaproponowali temat tego tygodnia, który brzmi: Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić!” (J 4,7). Nas również Jezus chce obdarować, ale w zamian…

„KOINONIA” – WSPÓLNOTA – KOŚCIÓŁ

Znaczenie słowa „koinonia” Nowy Testament za pomocą biblijno-patrystycznego pojęcia: „koinonia” wyraża ideę wspólnoty, jedności, więzi, współuczestnictwa i komunii. Chrześcijańska oryginalność tego pojęcia znajduje swe źródło w Osobie i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Słowo „koinonia” dla nazwania jedności Boga z człowiekiem…

SŁOWO KRZYŻA

„Nie ma dla nas innego powodu do chluby, niż krzyż Jezusa Chrystusa” W ostatnich dniach jesteśmy w Polsce świadkami ożywionej dyskusji na temat miejsca dla krzyża upamiętniającego tragiczną śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii oraz osób im towarzyszących…

Strona 1 z 41234