Stowarzyszenie Życia Apostolskiego
„Koinonia św. Pawła” w Kielcach


zaprasza na
Konferencję :
„ŻYWA LITURGIA DLA ŻYWEGO KOŚCIOŁA”

Program Konferencji

9.00  –  Rozpoczęcie
9.15  –  Eucharystia
Przewodniczy Ks. Bp J. Piotrowski

10.00  – Tematy

Ks. Marian Królikowski (Koinonia  Św. Pawła)
 Eucharystia daje życie.

Ks. prof. Stanisław Dyk (KUL)
Eucharystia w Emaus: Chrystus wyjaśnia Pisma i łamie Chleb.

11.40 – 12.00 Pauza

Ks. dr Paweł Tambor (WSD Kielce)
Eucharystia buduje Kościół

Ks. Tomasz Rusiecki (Kielce)
Eucharystia, sakrament miłosierdzia i odpuszczenia grzechów.

13.20 – 13.40 Pauza

Ks. prof. Andrzej Żądło (UŚ)
Liturgia szczytem i źródłem modlitwy chrześcijańskiej: jak uczestniczyć we Mszy Świętej?

Ks. Marian Królikowski (Koinonia  Św. Pawła)
Zakończenie i podsumowanie konferencji

 

Prelegenci:

Dyk-StKs. prof. Stanisław Dyk

Wykładowca homiletyki i teologii ewangelizacji, kierownik Katedry Homiletyki Materialnej na KUL, redaktor naczelny „Przeglądu Pastoralno-Homiletycznego”.


ksMarKs. mgr lic. Marian Królikowski

Przełożony Generalny Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”, konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, proboszcz parafii Św. Pawła Apostoła w Kielcach.


Ks. prał. Tomasz Rusiecki

Wykładowca teologii duchowości w WSD w Kielcach, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, diecezjalny ojciec duchowny, dyrektor Unii Apostolskiej Kleru.


P.TamborKs. dr Paweł Tambor
Rektor WSD w Kielcach, doktor filozofii i magister teologii, prowadzi wykłady z logiki z elementami semiotyki, teorii poznania, filozofii przyrody. Koncentruje się na zagadnieniach modelu kosmologicznego w złożoności Wszechświata.


Ks. prof. Andrzej Żądło

Profesor nauk teologicznych, prezbiter diecezji kieleckiej. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, założył czasopismo „Studia Pastoralne”.

 

Udział w kosztach organizacyjnych: dobrowolna ofiara

Miejsce:
CENTRUM MODLITWY I EWANGELIZACJI
„ŚW. PAWŁA” W KIELCACH

ul. Bęczkowska 53a

Prosimy zgłaszać swój udział telefonicznie:
tel. 41/368 57 03;   606 124 328